El pròxim 16 de novembre, a les 17.00 h, se celebrarà l’assemblea general ordinària de la Federació de Penyes del FCB de les Terres de l’Ebre a la sala d’actes de la Caixa Rural de Vinaròs.
L’ordre del dia serà el següent:

 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.
 2. Estat de comptes de la Federació
 3. Informe de gestió
  • Pàgina web
  • Establiment AMIC
  • Congrés Mundial de Penyes
  • Junts+
  • Actes i activitats
 4. Torn obert de paraules