El proper 14 de novembre a les 17:00 tindrà lloc de forma telemàtica l’Assemblea General Ordinària de la Federació de Penyes del FC Barcelona de les Terres de l’Ebre, amb el següent ordre del dia:

 

  1. Lectura i aprovació si s’escau de l’acta anterior.
  2. Estat de Comptes de la Federació.
  3. Estat de Comptes de la Confederació.
  4. Informe de Gestió.
  5. Modificació Estatuts.
  6. Projectes Confederació Mundial de Penyes.
  7. Torn obert de paraules.